Atrodi labākos paklājzāliena ieklājējus

Kā paklājzālienu ieklāt paša spēkiem

Lai paklājzāliena ieklāšana ar savām rokām nestu prieku un gaidīto rezultātu, šeit atradīsi mūsu ekspertu padomus, kā to izdarīt pareizi.

1. Auglīga augsne zālienam

Augsne ir kvalitatīva zāliena pamats

Lai zāliens Jūs priecētu daudzus gadus, svarīgi pareizi un rūpīgi sagatavot tā pamatu – auglīgo augsni.

Paklājzālienam nepieciešams vismaz 13cm biezs piemērotas auglīgas augsnes slānis, kur zāliens attīstīs sakņu sistēmu, iegūs ūdeni un barības vielas, gaisu.

Auglīga augsne jau var būt dārzā (esošs dārzs) vai viss auglīgais slānis tiek būvēts no jauna (jaunbūve, līmeņu maiņas u.c.). Jebkurā gadījumā svarīgi, lai augsne ir :

 • mēreni auglīga (nederēs izteikti kūdrainas vai smilšainas augsnes, taču speciālisti tās var ielabot!);
 • tajā nav atkritumi un svešķermeņi, kas lielāki par 2-3cm;
 • ar neitrālu vai tuvu neitrālam augsnes skābumu;
 • noplanēta ar pietiekamiem slīpumiem (kritumiem), lai neveidojas peļķes. Parasti zālienam vēlamais kritums ir virs 1% (1cm uz 1m);
 • vienmērīga visā zāliena platībā (vēlams, piegādāta no vienas ieguves vietas);
 • Vienmērīgā slānī visā zāliena platībā;
 • Vismaz 13cm biezā slānī;

Ja izmantosiet dārzā jau esošu augsni

Ja dārzā ir jau esošā augsne, kur aug novecojis zāliens, dobes vai kartupeļi, svarīgi izvērtēt, vai nākotnes zāliena līmenis atbilst esošajam augsnes virsmas līmenim. Vispirms jāsakārto līmeņi un kritumi. Jāraugās, lai augsnes slānis ir vienmērīgs vai plānākajā vietā ne mazāks kā 13cm. Darbu secība būtu aptuveni šāda:

 • Esošo augsni sastrādā frēzējot vai uzrokot;
 • Izlasa daudzgadīgo nezāļu saknes, velēnas, akmeņus, stiklus
 • visu, kas lielāks par 2-3cm;
 • Rupji nolīdzina (noplanē) – vienkārši to darīt izmantojot mietiņus un auklas, kas parādīs vēlamo virsmas līmeni. Tas jāiegūst jau šajā stadijā
 • Augsne pēc apstrādes un rupjās planēšanas jānoblietē. To var paveikt ar rulli vai mazā dārzā mīdot zāliena platību, liekot pēdu pie pēdas;
 • Atkarībā no augsnes stāvokļa, iespējams, jāiestrādā augsni uzlabojošas vielas – pamatmēslojums vai dārza kaļķis.
 • Ja augsne ir pārāk smilšaina, tajā var iestrādāt auglīgāku augsni, kas satur kūdru;
 • Ja augsne ir pārāk kūdraina, to var ielabot, iestrādājot smilšainu grunti;
 • Ja augsne ir izteikti mālaina, to var ielabot, iestrādājot tajā smilšainu un kūdrainu materiālu.

! zālienam nav nepieciešami kūtsmēsli, tāpat izteikti kūdrainas augsnes nav labākās zālienu ierīkošanai

Ja auglīgo slāni veidosiet no jauna

Bieži jaunbūvēs auglīgas augsnes praktiski nav vispār – tā ‘nozaudēta’būvniecības procesā vai līmeņu maiņu rezultātā. Tad visu zālienam nepieciešamo auglīgo slāni jārada no jauna. Šādā gadījumā jārīkojas sekojoši:

 • Nodefinē nākotnes zāliena augšējo līmeni – virsmu;
 • -15cm no nākotnes zāliena virsmas jānoplanē un jāsagatavo grunts – jāaizvāc būvgruži, jāizlīdzina esošā grunts vai pat jāpieved papildus materiāls, lai nonāktu pie vēlamā grunts līmeņa; Līmeņu definēšana var izmantot mietiņus un auklas, kas parādīs vēlamo virsmas līmeni.
 • Uz sagatavotas grunts uzved 13cm augslīgu augsni – vēlams, ka auglīgā augsne atbilst jau augstāk uzskaitītajām īpašībām;
 • Augsne uzved ar dažu cm rezervi un rūpīgi jānoblietē. To var paveikt ar rulli vai mazā dārzā mīdot zāliena platību, liekot pēdu pie pēdas; iesakām blietēšanu atkārtot vairākkārt – pareizi to darot, atvestā augsne ‘sakritīsies’;
 • Atkarībā no augsnes stāvokļa, iespējams, jāiestrādā augsni uzlabojošas vielas – pamatmēslojums vai dārza kaļķis.

Neiesakām augsni blietēt ar smago tehniku, ceļa ruļļiem, vibroblietēm vai blietēt tad, kad augsne  ir slapja – tā sablīvēsies tik ļoti, ka zāliena saknes nespēs ieaugties!

Šī etapa rezultātā ir iegūta samērā precīza kvalitatīvas augsnes virsma.

2. Augsnes virsmas gatavošana

Virsmas kvalitāte = zāliena līdzenums

Kad auglīgā augsne atbilstošā (vismaz 13cm) slānī sagatavota, jāveic tās rūpīga līdzināšana un blietēšana – planēšana, lai paklājzālienam tiktu nodrošināta idēli piemērota augsnes virsma:

 • augsnes virsma ir stingra (pēda neiegrimst dziļāk par 5mm), taču tā nav pārvērsta klonā!
 • Tā ir atbilstoša vēlamajam līmenim – kritumiem;
 • Tā ir līdzena – viegli pārbaudīt ar nostieptnu auklu vai ar garāku dēli, liekot to uz virsmas ‘uz kantes’- ja zem dēļa var pabāzt roku – jālīdzina vēl;
 • Uz tās nav svešķermeņu lielāku par 2-3cm;

Virsmas smalkā sagatavošana ir skrupulozs un tikai šķietami vienkāršs darbs, taču kvalitatīvs rezutāts priecē aci un jaunais zāliens ilgus gadus būs līdzens un labi lietojams

Augsnes virskārtas nepieciešamo kvalitāti var iegūt, ar auklām novelkot vēlamo virsmas līmeni – auklas ieteicams vilkt dažādos virzienos, lai ‘saslēgtu’ kopā visos nepieciešamos līmeņus un virsma būtu iespējami precīza.

Līdzināšanu veic ar grābekli, to turot viegli un līdzinot augsnes virskārtu, kad līdzināšana paveikta, augsni rullē vai mīda, pēc rullēšanas vai mīdīšanas atkal parādījušies negludumi, tos atkal pārlīdzina ar grābekli, mainot grābšanas virzienu. Rullē vai mīda atkārtoti. Atkal līdzina. Šādi jāstrādā, kamēr iegūta augstāk aprakstīta ideāli gluda un stingra augsnes virsma.

Šī etapa rezultātā ir iegūta gluda, stingra un plānotajiem līmeņiem atbilstoša augsnes virskārta, kas praktiski gatava paklājzāliena ieklāšanai.

3. Pirms ieklāšanas

Paklājzālienam nepieciešams labs starts

Lai jaunais paklājzāliens iespējami labi justos jaunajā vietā un sāktu nedēļas laikā iesakņoties, pārdzīvojot pēc iespējas mazāku stresu, īsi pirms ieklāšanas iesakām paveikt dažus nelielus, bet ļoti svarīgus darbiņus:

 • Ieklājamās platības salaistīšana, lai paklājzāliens tiek uzklāts uz mitras augsnes
 • Starta mēslojuma izkliedēšana uz augsnes
 • Augsnes nogrābšana
 • Pārbaude – vai patiešām esam gatavi paklājzāliena ieklāšanai?

Augsnes salaistīšana

Mitra augsne nodrošina ideālus apstākļus jaunajam zālienam, lai plānā paklājzāliena velēna neizkalsts ‘no apakšas’ un iespējami drīz sāk dzīt jaunās saknītes un veiksmīgi iesakņojas.

Vitāli svarīgi augsnes saliešana ir sausos un siltos vasaras mēnešos, taču ieteicama vienmēr.

Kā tas darāms? Dienu pirms paklājzāliena piegādes un ieklāšanas visu ieklājamo platību nolaistām, ievērojot sekojošus nosacījumus:

 • Augsne jāsamitrina 10-15cm dziļi, jo tad ūdens būs ‘noglabāts’ pat vairākām pirmajām dienām;
 • Laistāmais ūdens nedrīkst veidot peļķes vai plūst – tas radīs lieku mitrumu vai veidos bojājumus virsmā, tādējādi apgrūtinot ieklāšanas procesu;
 • Veicot laistīšanu dienu iepriekš (ideāls laiks būtu iepriekšējās dienas vakarpuse), panāksim, ka nākamajā rītā zāliena platība ir vienmērīgi mitra, taču stingra un ne slapja – tātad viegli nogrābjama un pa to droši pārvietoties
 • Īpaši rūpīgi laistīšanu veikt karstā un sausā laikā, kad augsne kļuvusi putekļaina – svarīgi ūdeni izsmidzināt vienmērīgi un iespējami smalki, lai tas sekmīgi iesūcas augsnē.

Ja laistīšana bijusi veiksmīga, paklājzāliena ieklāšanas dienas rītā augsne ir stingra un mitra, pat ja ir saulains un karsts. Šāda augsnes iepriekšēja mitrināšana ir daudz efektīvāka pat par vairākkārtēju ieklāta zāliena laistīšanu!

Mēslojuma izkliedēšana

Jaunais paklājzāliens ir tikai pāris cm biezs, sakņu sistēma ir traumēta un reducēta – tātad, augam jāveido jauna sakņu sistēma, jāpielāgojas jaunajai vietai un jāturpina ‘ražot’ zaļā masa. Skaidrs, ka tas prasa daudz enerģijas. Mūsu uzdevums ir piegādāt zālienam papildus barības vielas, kas līdz ar saknīšu parādīšanos būs izšķīdušas un viegli uzņemamas un pieejamas ilgākā laika periodā.

Labākais mēslojums pirms paklājzāliena ieklāšanas noteikti ir ilgas iedarbības kompleksais mēslojums, ar izteiktu slāpekļa saturu

Izkaisot šāda tipa mēslojumu uz mitrās augsnes, īsi pirms paklājzāliena ieklāšanas, mēslojums sāk šķīst, pēc dažām dienām, parādoties pirmajām saknītēm, tas jau ir uzņemams. Ilgas iedarbības formula nodrošina sabalansētu barības vielu padevi līdz pat 2 mēnešiem. Mēs lietojam un ļoti iesakām lietot Multigreen Printempo 2 mēnešu iedarbības mēslojumu, kas, pēc mūsu pieredzes, dod lielisku efektu, intensīvu zāliena krāsu, vienmērīgu un labu ieaugšanos un veiksmīgu zāliena attīstību turpmāk. Ieteicamā izsējas norma ir ap 25-35g/m2. Mēslojumu varam piegādāt kopā ar paklājzālienu, to viegli izdarīt, veicot zāliena pasūtījumu

Virsmas nogrābšana

Kad augsne ir mitra, mēslojums izkliedēts, svarīgi nedaudz uzirdināt augsnes virskārtu, lai zāliena velēnai ir labāks kontakts ar augsni. Ja augsne ir noblietēta un cieta, pilnīgi gluda, zāliena jaunajām saknītēm būs grūtāk ieaugties, zem velēnas var palikt gaisa ‘kabatas’. Viegli nogrābjot ieklājamo platību, nedaudz iestrādājam mēslojumu un uzirdinām augsnes virskārtu un laukums ir gatavs paklājzālienam.

Vai esam gatavi paklājzāliena ieklāšanai?

Pirms paklājzāliena saņemšanas un ieklāšanas, iesakām pārbaudīt, vai viss ir gatavs un varēsim ātri, bez aizķeršanās ieklāt paklājzālienu?

Atvestais paklājzāliens jāieklāj iespējami ātri, vēlākais 24h laikā no piegādes brīža, taču īpaši sausā un karstā laikā katra stunda ir no svara lieliskam rezultātam

Īss pārbaudes saraksts, lai esam gatavi paklājzāliena ieklāšanai:

 • Vai ir padomāts par paklājzāliena izkraušanu no transporta? Veicot pasūtījumu, EasyGreen nodrošinās transportu ar izkraušanas iespēju. Ja izkraušanu organizējat Jūs, svarīgi, lai nepieciešamā tehnika vai cilvēki ir objektā jau pirms paklājzāliena ierašanās;
 • Paklājzāliena pievešana uz ieklāšanas vietu, īpaši, ja izkraušanas punkts nav tieši pie ieklāšanas vietas. Tam noderēs speciāla tehnika ar palešu dakšām, palešu ratiņi vai pietiekams darbaspēks ar ķerrām;
 • Plāksnes, ja zāliens jāpārvieto pa sagatavoto augsni. Biezs finieris, skaidu plāksne u.c. materiāls var būt ļoti noderīgs, ja jāpārvieto lielāks daudzums paklājzāliena pa uzklājamo teritoriju. To nedrīkst veikt ar tehniku, lai nebojātu augsni. Šis ir efektivitātes un produktivitātes jautājums, tāpēc svarīgi to pārdomāt un būt gatavībā. Plāksnes noderēs arī izteikti mitros apstākļos – lietus u.c., lai augsne nepārvērstos dubļos;
 • Rullis – vai uz vietas ir rullis, ar ko norullēt zālienu uzreiz pēc ieklāšanas;
 • Laistīšanas piederumi un ūdens padeve. Svarīgi, ka laistīšanas aprīkojums ir gatavībā, pārbaudīts, savienots un gatavs darbam – vai tā būtu iebūvēta sistēma vai šlūtenes ar laistītājiem vai rokas dušu. Visam jau jābūt gatavībā un jāfukcionā. Labāk pārbaudīt divreiz!
 • Instrumenti – grābeklis, paklāja nazis, lāpsta, ķerra u.c. piederumi, kas var būt vajadzīgi ieklāšanas procesā vai pielabojot augsne virskārtu. Nazis zāliena piegriešanai būs svarīgs.
 • Pietiekams skaits cilvēku, ar aprēķinu, ka uz vienu iesaistīto (bez pieredzes) var rēķināt līdz 50m2 dienā, uz vienu profesionāli var rēķināt ap 100m2 ieklāta zāliena dienā (daļa cilvēku pieved, daļa ieklāj un daļa jau veic pēcieklāšanas darbus!)

Labāk zālienu ieklāt ātrāk kā plānots, nekā nepaspēt un atlikt uz vakaru, nakti vai nākamo rītu! Jo ātrāk pēc nogriešanas paklājzāliens ir ieklāts, jo mazāk iespējamo risku un skaists, zaļš mauriņš priecēs pasūtītāju jau šajā pašā dienā.

Viss gatavs paklājzāliena ieklāšanai.

4. Paklājzāliena ieklāšana

Tas brīdis ir klāt

Ja sekmīgi paveikti visi priekšdarbi, paklājzāliena ieklāšana ir smags, bet patīkams posms un jau drīz priecēs zaļš mauriņš, kas parādījies kā uz burvju mājiena.

paklājzālienu jāieklāj iespējami drīz pēc tā piegādes, taču ne vēlāk kā 24h laikā. Katra lieka stunda pasliktina zāliena stāvokli, īpaši sausā un karstā laikā.

Piegāde un izkraušana

Paklājzāliens tiek piegādāts uz paletēm, tātad izkraušana ir vienkārša un ātra, to nodrošina EasyGreen, ja tāda ir vienošanās. Paletes ieteicams izkraut iespējami tuvu zāliena ieklāšanas vietai, jo tas samazinās enerģijas un laika petēriņu, tās pārvietojot.

Karstā un sausā laikā (saule, vējš) paklājzālienu, ko plānots ieklāt pēc vairākām stundām, ieteikums novietot ēnā (koku, ēku noēnojums), vai pārklāt ar elpojošu materiālu (ģeotekstils, tīkls u.c.), kas rada noēnojumu no saules stariem, bet ļauj zālienam ‘elpot’. Jāatceras, ka dienas laikā saule pārvietojas un ēnas apstākļi var mainīties.

Pievešana uz ieklāšanas vietu.

Rullīšus ņem no paletēm un ved uz ieklāšanas vietu. Mēs iesakām uzmanīgi pārvietoties pa sagatavoto augsni, iespējami īsākās trajektorijās un iespējami maz uzturoties, pārvietojoties pa sagatavoto augsni.

nekādā gadījumā nedrīkst paklājzāliena pievešanu vai cilvēku pārvietošanos organizēt pa jau ieklāto zālienu. Tas var radīt būtiskus bojājumus. Izņēmums ir pārvietošanās ceļa noklāšanai ar plāksnēm.

Ja augsne ir labi sagatvota un nestspējīga, tad pievešanas darbi neradīs bojājumus. Ja tomēr augsnē paliek sliedes vai takas, jālieto plāksnes. Pēc pievešanas darbiem, īsi pirms zāliena ieklāšanas, šīm vietām vēlreiz veicam nogrābšanu un nepieciešamības gadījumā, līdzināšanu.

Paklājzāliena pievešana ir fiziski smagākais un vienkāršākais darba posms.

Svarīgi pievestos rullīšus izvietot pareizā attālumā no ieklāšanas vietas un ieklājēja:

 • jau prognozējot, kur beigsies iepriekšējais rullītis;
 • lai netraucētu kustēties ieklājējam;
 • lai rullītis tiktu novietots pareizā virzienā (jo to var izrullēt vienā virzienā) – tādējādi mazinot fiziskā spēka nelietderīgu tērēšanu;
 • Lai izslēgtu liekus soļus, kustības un darbības, kas ir svarīgi, jo darbs ir smags un katra lieka kustība arī prasas papildus piepūli un laiku.

Paklājzāliena ieklāšana

Paklājzālienu ieklāj ‘pamīšus’- tas ir, vienu rullīti (sleju) liek pilnā garumā, blakus nākamo pārgriež uz pusēm un tā beidzas aptuveni pusē attiecībā pret iepriekšējo sleju.

Mērķis ir neradīt garas, vienotas šuves, kas var novest pie liekām deformācijām gan rullējot, gan pēc ieklāšanas, īpaši, ja paklājzāliens nedaudz iekalst.

Svarīgākie ‘knifi’ ieklājot paklājzālienu:

 • Ieklāšana pamīšus (aprakstīts augstāk);
 • Ieklāšanas virzienu liek pretēju galvenajiem skatiem dārzā (piem. no logiem u.c.), jo paklājzālienu nav nepieciešams ieklāt ‘pēc šņores’ un pirmajās pāris nedēļās varēs redzēt ieklāšanas virzienu, tātad, pamanīt arī ģeometriskas nobīdes, kas ir pieļaujamas tehnoloģiski, bet var nebūt estētiskas vizuāli;
 • Ja jāieklāj nogāzes – klājums tiek veidots no augšas uz leju (sīkāk par nogāzēm lasiet zemāk);
 • Katru savienojumu ar iepriekšējās slejas galu veido rūpīgi, ar rokām, arī gareniskās šuves jāveido ciešas – spraugas starp slejām nav pieļaujamas – paklājzāliena maliņas ir jūtīgākās no iekalšanas viedokļa, un iekalstot tās mēdz nedaudz ‘ierullēties’ un pacelties uz augšu, tātad, vēl vairāk iekalstot.
 • Gar dobēm, celiņiem un citiem objektiem, kam ir izteiktas formas, vispirms no vienas slejas veido (kopē) kontūru, tad ‘pielaiž’ paklājzālienu un piegriež līdz šai slejai – rezultāts būs estētiski baudāmāks;

paklājzāliena klājumam ir jābūt gludam, gan taustot ar rokām, gan staigājot tam pāri!

Maliņās un stūrīšos paklājzālienu viegli piegriezt ar asu nazi, pie tam, to darot rūpīgi, arī dažādi atgriezumi ir sekmīgi lietojami mazākām piegriešanām.

Paklājzāliena ieklāšana nogāzēs

Paklājzāliens ir ērtākais un ātrākais veids nogāžu stirpināšanai un zāliena iegūšanai – līdz pat 45grādu nogāzes var veidot bez īpašiem papildus stiprinājumiem, taču tas jāizlemj kompetentam darītājam. Stāvākās nogāzēs, velēnu klāj ar pārsedzi pār nogāzes augšas malu, pārsedzi uz gludās virsmas veidojot vismaz 0,5m lielu. Arī nogāzēs vēlams ievērot pamīšus principu. Nogāzēs zālienu iesakām stiprināt ar vienkāršiem koka mietiņiem (15-20cm gari), ko iesprauž velēnā un zem tās esošajā augsnē tā, lai mietiņa virsma ir līmenī ar velēnas augšu – klājums ir līdzens, taču nostiprināts. Parasti nepieciešami 1-4 mietiņi uz vienu sleju, kas protams, atkarīgs no nogāzes krituma un situācijas sarežģītības.

Kad paklājzāliens ieklāts un piegriezts, tas nekavējoties jāpieblietē un kārtīgi jāaplaista.

5. Uzreiz pēc paklājzāliena ieklāšanas

Gandrīz gatavs

Paklājzāliena ieklāšana ir maģisks brīdis, gan darītājiem, gan pasūtītājam, jo, pat zinot, ka tiek ieklāts paklājzāliens, dārza pārvērtības ir tik lielas, ka pārsteigums un brīnuma sajūta nav noslēpjama. Visiem ir liels prieks!

Taču, kolīdz zāliens ieklāts, vēl rūpīgi jāpabeidz process līdz galam. Lai jaunais paklājzāliens iespējami ātri ieaugtos, tas jāpiespiež pie augsnes, lai velēnai ar augsni ir ideāls kontakts un tie ‘salīp’, lai starp zālienu un augsni neveidojas gaisa ‘kabatas’, kas kavēs iesakņošanos. Virpareizāk lietot rulli, taču ļoti mazās platībās derēs arī dēļa vai plāksnes noklāšana un tās piemīdīšana ar cilvēka svaru. Nav jāmēģina ‘izspiest sula’ no velēnas, bet jāpanāk, ka zāliens ir vienmērīgi piespiests.

Rullējot, jāuzmanās pagriezienos, nogāzēs, lai jauno zālienu smagāks rullis ‘nesastumj’ kaudzēs, bet vienmērīgi pierullē.

Profesionāļi varētu lietot smagākus pašgājēju ruļļus, kas piemēroti zālienu rullēšanai, taču kategoriski nedrīkst lietot vibroblietes un ceļaruļļus! Pēc rullēšanas uzmanīgi jāpārbauda, vai nav radušies bojājumi, ko uzreiz jānovērš.

Zāliens jāpadzirda

Ieklātais paklājzāliens ir īpaši jūtīgs, jo tā sakņu sistēma, kas normāli ir ap 15-20cm dziļa, ir samazināta līdz 2-3cm – velēnas biezumā, kas nozīmē, ka lapas turpina elpot un iztvaikot ūdeni, bet sakņu masa ir būtiski samazināta un tās nespēj piegādāt mitrumu no dziļākiem augsnes slāņiem. Tāpēc ir būtiski iespējami drīz pēc ieklāšanas zālienu salaistīt.

Laistīšanas mērķis uzreiz pēc ieklāšanas ir samitrināt visu velēnu un dažus cm augsni zem tās. Svarīgi neveidot peļķes un ‘purvu’ jaunajā zālienā!

Parasti pietiks ar 10-20minūtēm, ko strādās dārza laistītājs vai automātiskā sistēma. To viegli kontrolēt, paceļot kādu velēnas stūri un parušinot augsni zem tā. Vitāli svarīgi vienmērīgi salaistīt pilnīgi visu zālienu, arī maliņas, stūrīšus, šauras vietas dārzā – tas ir jāpārbauda īpaši rūpīgi, pretējā gadījumā, karstā laikā, negatīvs efekts būs redzams jau vienas dienas laikā – zāliens sāks dzeltēt vietās, kur tas nav apliets.

Ja ieklājamas platības virs 300m2, noteikti iesakāms karstā laikā visu apjomu dalīt etapos – katru no tiem pabeidzot pilnībā – ieklāts, norullēts, salaistīts un tikai tad paralēli ieklājot nākamo apjomu. Profesionāļi komandu sadalīs daļās, lai visi minētie procesi ritētu vienlaicīgi.

Par ieklāto paklājzālienu īpaši jāparūpējas turpmākās 2 nedēļas pēc tā ieklāšanas.

 

6. Paklājzāliena kopšana 2 nedēļas pēc ieklāšanas

Vairāk uzmanības

No rīta melna zeme, vakarā zaļš mauriņš. Neizsakāms prieks par padarīto. Vēl 2 nedēļas jaunais zāliens ir izteikti jūtīgs, jo šajā laikā tas atsāks augšanu un izveidos stabilu un spēcīgu sakņu sistēmu.

Visvieglāk kontrolēt zāliena ieaugšanās progresu ir paceļot kādu velēnas stūri ‘aiz matiem’ un novērtējot to, ko redzam velēnas apakšpusē.

Laistīšana

Galvenais darbs šajā laikā ir zāliena papildus laistīšana. Ja zāliens ieklāts vēsā pavasarī vai rudenī, tad uzmanība būs jāpievērš daudz mazāk, taču, ieklājot vasarā vai sausā/siltā laikā, sekošana laistīšanai ir īpaši aktuāla.

Laistīšanas princips pirmajā nedēļā krasi atšķiras no normāli augoša zāliena laistīšanas, kur svarīgs ir princips – ‘reti, bet kārtīgi’. Tikko ieklātu paklājzālienu jālaista pēc pretējas loģikas – ‘bieži un maz’, ja jaunajam zālienam sakņu skistēma ir tieši tik, cik uzklātajā velēnā, tātad 2-3cm un nedēļu tā tāda arī paliks. Šajā laikā jālaista 1-3 reizes dienā (atkarībā no laika apstākļiem!) pa 5-15min, kontrolējot, lai tiek samitrināta velēna visā tās biezumā un 1-2 cm augsnes zem tās. Dziļāk mitrināt īsti nav jēgas, jo nav sakņu, kas spēs šo ūdeni izmantot. Tāpat laistāmais ūdens šķīdinās pirms paklājzāliena iestrādātos minerālmēslus un jaunās saknītes būs ļoti pateicīgas par barības vielām.

Aptuveni pēc 5-7 dienām, velānas apakšā parādīsies baltas jaunās saknītes – kā nelieli matiņi, kas dažu dienu laikā – parasti 9-14 dienā, jau aug tik spēcīgi, ka pārbaudot zāliena ‘progresu’, vairs nespējam bez spēka lietošanas velēnas gabalu atraut no augsnes. Šajā brīdī kontroli var veikt retāk un arī laistīšanas režīms sāk mainīties – samazinām laistīšanas reižu skaitu un palielinām laistīšanas ilgumu. Otrās nedēļas laikā nonākam pie normāla laistīšanas režīma.

Svarīgi zālienu neiekaltēt, taču tikpat svarīgi nepārliet, jo tad velēna var sākt pūt un iet bojā. Tāpat pirmajās nedēļās jāseko, lai rūpīgi un vienmērīgi tiktu aplaistītas arī maliņas un stūrīši.

Problēmzonas par sevi signalizēs jau pirmajās dienās, viegli dzeltējot/brūnējot – tā ir zīme, ka šajās vietās ūdens apjoms nav pietiekams – ja nepieciešams, papildus laistām ar roku.

Pļaušana

Ieklājot paklājzāliena zelmenis būs 3.5-5cm garš, ieklājot, izveidosies savdabīgs ‘raksts’, kas sākotnēji šķitīs kā nevienmērīgs zāliens, taču tas ir tikai tāpēc, ka dažkārt ieklājot mainās rullīšu ieklāšanas virziens un pēc pāris pļaušanām viss zāliens kļūs viendabīgi zaļš un sulīgs.
Pirmo nedēļu nevajadzētu steigties ar pļaušanu, jo pļaušana rada papildus stresu zālienam. Sasteidzot pļaušanu, jaudīgāka pļaujmašīna ar savu vilkmi var ‘pacelt’ paklājzāliena stūri un to nogriezt, radot bojājumus. Veicot pirmās pļaušanas reizes, jāievēro:

 • Pirmā pļaušana iesakāma pēc patuveni 5-7 dienām;
 • To veic šķērsām ieklāšanas virzienam;
 • Pļauj ar rokas rotējošo pļaujmašīnu, lietojot savācēju;
 • Pļauj 6-8cm augstu;
 • Pļauj pēc vajadzības, taču ne retāk kā ik pēc 2 dienām;
 • Pēc 2.-3. pļaušanas pakāpeniski samazina pļaušanas augstumu un nonāk pie vēlāmā, kas atkarībā no paklājzāliena veida ir 3.5 – 6cm (EasyGreen Family) vai 2.5 – 5 (EasyGreen Active).
 • Pēc 2.-3. pļaušanas, ja zāliens neaug izteikti strauji, var samazināt arī pļaušanas biežumu;
 • Vēlams, katrā pļaušanas reizē mainīt pļaušanas virzienu, taču ne ātrāk kā 5. pļaušanā, pļaut zāliena ieklāšanas virzienā.
 • Ja lietosiet pļaušanas robotu, to jāieregulē uz attiecīgu augstumu un jāsāk darbināt nedēļu pēc zāliena ieklāšanas, kad robots sasniedzis uzstādīto zāliena augstumu, katru dienu samazinot to par 5mm, līdz nonāk līdz vēlamajam augstumam.

Pirmo nedēļu zālienu vēlams īpaši nelietot un nenoslogot, taču pastaigāties un priecēt acis un sirdi var jau kopš ieklāšanas brīža!

Ja zālienu ieklājot lietots ilgas iedarbības mēslojums, nākamā mēslošanas reize nebūtu jāplāno ātrāk kā pēc 1.5-2 mēnešiem, taču to var vislabāk notiekt, sekojot zāliena stāvoklim un definējot, ko katrs sagaida no sava zāliena.

Uzzini visu par zālāja kopošanu šeit.

Apskatīt paklājzāliena piedāvājumu

Pieteikties apmācībām

Paldies, EasyGreen pārstāvis vistuvākajā laikā ar Jums sazināsies par turpmāko sadarbību!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki

Sazinies ar mums

Uzzini vairāk par paklājzālienu, tā ieklāšanu un izmaksām

Lieliski, ka uzrakstījāt!

EasyGreen pārstāvji ar Jums sazināsies divu darbadienu laikā.

Nav aizpildīti visi obligātie lauki

Saņem 5% atlaidi paklājzāliena pirkumam!

Piesakies zāliena kopšanas padomiem un saņem 5% atlaidi paklājzāliena pirkumam!

Piesakies zāliena kopšanas padomiem

Piesakies zāliena kopšanas padomiem un saņem 5% atlaidi paklājzāliena pirkumam!Pieteikšanās veiksmīga!

Pārbaudi savu e-pastu, lai uzzinātu kā izmantot 
5% atlaidi paklājzāliena pirkumam!

Nav aizpildīti visi obligātie lauki
Open chat